พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.คส.สพ.ทบ. และการบังคับบัญชา คส.สพ.ทบ.

 

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.คส.สพ.ทบ. และการบังคับบัญชา คส.สพ.ทบ. ระหว่าง พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ (ท่านเก่า) และ พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม (ท่านใหม่) ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในการรับส่งหน้าที่