ผอ.คส.สพ.ทบ. เข้าพบปะพูดคุยกับทหารใหม่

วันที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 1000 พ.อ.(พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เข้าพบปะ พูดคุยกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562 และร่วมสังเกตุการณ์ การรับสมัครทหารใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ กศน. ในค่ายทหาร ตามนโยบาย ทบ. พร้อมมอบนโยบายการฝึก แนวทางในการดูแลทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. คณะนายทหาร ผู้ฝึกทหารใหม่ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม