ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานโครงการ “ไม้สวยริมรั้ว”

ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมปลูกต้นทองอุไร

วันที่ 6 พ.ย. 62 พ.อ.(พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการเปิดพิธีเปิดการปลูกต้นไม้ และร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ไม้สวยริมรั้ว” ของ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยกิจกรรมนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 300 ต้น ตลอดแนวด้านหน้า ตามแนวรั้วของคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตามสั่งการในที่ประชุม นขต.กห. ของ รมต.กห.  ที่ให้ นขต. และเหล่าทัพดำเนินการปลูกไม้ดอกสีสันสวยงาม เพื่อสร้างความสดชื่นให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็น