ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับทหารใหม่ คลังแสงที่ 4 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีหัวหน้าคลังแสง 4 และผู้ฝึกทหารใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม