หน.คลังแสง 3 พบปะทหารใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารพิเศษ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 พันเอกธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หัวหน้าคลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม และพบปะทหารใหม่คลังแสงที่ 3 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมเลี้ยงอาหารพิเศษแบบบุฟเฟ่ ทหารใหม่ผลัด 2/2562 พร้อมทั้งจัดทหารใหม่ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ในการเป่าบรรเลงเพลง ในช่วงรับประทานอาหาร เพื่อลดความตึงเครียดในการฝึก