ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบไข่เป็ดให้กำลังพล เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก มอบไข่เป็ด ให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ และคลังแสง 4 เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กำลังพล จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ใบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก