คลังแสง 3 เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/2562

หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พบปะพูดคุยกับทหารใหม่

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 และมอบธงประจำหน่วยฝึกให้กับทหารใหม่ โดยมี พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี

ร้อยเอก ชัชพัฏเสกข์ เอกชัญญวรรษ ผู้ฝึกทหารใหม่วิ่งรายงานยอด