คลังแสง 5 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในเวลากลางคืน

วันที่ 28 พ.ย.62 คลังแสง 5 ฯ โดย พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 ฯ พร้อม จนท.ชุดเผชิญเหตุอัคคีภัย ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดอัคคีภัย ทั้งในพื้นที่หน่วย และพื้นที่คลังเก็บ สป.5 ฯ โดยขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงพร้อม จนท.ดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียง ( อบต.หนองสาหร่าย )