คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

วันที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 0909 พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธ.ค.62 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.