ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้กำลังพล

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 1009 พ.อ. (พ) ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ว่าที่ พ.ต. มณฑล ชื่นหมี้ ว่าที่ ร.ท. กฤติพงษ์ สุขสำราญ ว่าที่ ร.ท.ไพรัตน์ สุดบุรินทร์ และ ว่าที่ ร.ท.หญิง กมลชนก ธารีกิจ ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ.