คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2562

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมสังเกตุการณ์กิจกรรมพบญาติทหารใหม่

วันที่ 24 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ได้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ที่เข้าประจำการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงท่าบุคคลมือเปล่า ท่าบุคคลประกอบอาวุธ การแสดงของชุดสุนัข รปภ. นอกจากนี้ยังสาธิตการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการเบิกปืนจากคลังอาวุธโดยใช้บาร์โค๊ดด้วย ในการนี้ พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน และร่วมพบปะกับญาติทหารใหม่ด้วย