คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

“ วันนี้ที่ทหารใหม่รอคอย ด้วยรักและผูกพัน ”

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 62 พ.อ. ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้กล่าวต้อนรับและพบปะญาติทหารใหม่ เนื่องในโอกาสที่หน่วยได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 เพื่อให้ญาติและผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเป็นอยู่ของน้องๆ ทหารใหม่ และได้เห็นพัฒนาการด้านต่างๆ และเกิดความภาคภูมิใจต่อบุตรหลานที่เข้ามาเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ ทั้งนี้หน่วยฯ ได้จัดกิจกรรมโดยการนำญาติทหารใหม่เดินเยี่ยมชมหน่วยฝึกฯ และความเป็นอยู่ของทหารใหม่ โดยมีผู้ฝึกทหารใหม่ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงของทหารใหม่(การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ในท่าหันอยู่กับที่, ท่าเคารพ, ท่าถอดหมวกและสวมหมวก และการถอดประกอบอาวุธ ปลย.11) , ตัวแทนทหารใหม่และญาติ กล่าวความภาคภูมิใจและอุดมการณ์ความเป็นทหาร และทหารใหม่แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาโดยการกราบเท้าและมอบพวงมาลัย และกิจกรรมสุดท้ายกับบรรยากาศอันอบอุ่นของทหารใหม่และครอบครัว ด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการแสดงดนตรีโดยการเป่าแซ็กโซโฟนจากทหารใหม่ให้ฟัง ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมาก มีญาติทหารใหม่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 200-300 คน