คลังแสง 5 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

วันที่ 24 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ผลัดที่ 2/62 ได้เข้าเยี่ยมทหารใหม่ที่เข้าประจำการ