ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมพบปะพูดคุยกับญาติทหารใหม่ ผลัด 2/2562

เมื่อ 240830 พ.ย. 62 หน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้จัดกิจกรรม “วันพร้อมญาติทหารใหม่” ผลัดที่ 2/62 โดย พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำหน่วยฝึก พร้อมทั้ง นำญาติทหารใหม่ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และ ทำพิธี ทหารใหม่กราบไหว้บุพการี ในการนี้ พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามาร่วม พบปะ พูดคุย กับญาติทหารใหม่ ทำให้ญาติทหารใหม่รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และมีความผ่อนคลาย สบายใจในการที่บุตรหลาน มาเข้ารับการฝึก