คลังแสง 4 ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อ 26 พ.ย.62 เวลา 0930 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการซักซ้อม ตามแผนเผชิญเหตุ การเกิดอัคคีภัย ในบริเวณพื้นที่คลัง