คลังแสง 5 บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

วันที่ 5 ธ.ค.62

คลังแสง 5 ฯ จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อ.ปากช่อง บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ณ บ้านผัง 13 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เนื่่องในวันคล้ายวันราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร