ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพกำลังพล และครอบครัว

วันที่ 3 มีนาคม 2563 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพกำลังพล คส.สพ.ทบ. จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาพิเศษ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทาง ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของกำลังพล และครอบครัวที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 และ คลังแสง 4 เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบครั้งนี้

หน.คลังแสง 4 รับมอบเงินเยี่ยมป่วยกำลังพลจาก ผอ.คส.สพ.ทบ. (นายสิรินัท อารีราช) เพื่อเป็นผู้แทนไปมอบให้กำลังพล
ผอ.คส.สพ.ทบ. กรุณามอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ ให้ญาติ นายนพพร พันธ์แก้ว (กำลังพล คลังแสง 2)
ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินให้ญาติ พลทหารสมชาย ศรีสวัสดิ์ สังกัด ร้อย.บร.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือจัดการศพ นายชายชาญ จีนสันเที๊ยะ ให้ญาติผู้เสียชีวิต