แม่บ้าน คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่มีบุพการีพิการและทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 คุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. ประธานแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. นำแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ จว.นครสวรรค์ มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่มีบุพการีพิการหรือทุพพลภาพ พร้อมทั้งพบปะชี้แจงกำลังพลเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ของคนพิการ ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (การขอรับเงินประกอบอาชีพคนพิการ) เพื่อส่งเสริม และแนะนำให้กำลังพลได้รับทราบถึงขั้นตอน และวิธีการในการขอรับเงินดังกล่าวมาทำอาชีพเสริม การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินการของสมาคมแม่บ้าน ทบ.    หลังจากเสร็จการพบปะพูดคุย และมอบเงินให้กับกำลังพลแล้ว ประธานแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการและทุพพลภาพที่พักอาศัยในพื้นที่ของหน่วยเพื่อมอบอุปกรณ์ในการดำรงชีพ และสอบถามความเป็นอยู่ และความต้องการการช่วยเหลือดูแล ด้วย คณะแม่บ้านชี้แจงการขอใช้สิทธิ์มาตรา 35  มอบเงินช่วยเหลือ และของเยี่ยมให้กำลังพลที่บุพการีพิการและทุพพลภาพ เยี่ยมบ้านพักครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพในพื้นที่ลพบุรี การตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่

เมื่อวันที่​ 19​ เม.ย. 62 คส.สพ.ทบ.​ ประสานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี​ ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า​ และดำเนินการทำหมันสุนัขจรจัดในพื้นที่​ คส.สพ.ทบ.​ เพื่อเป็นการดูแลป้องกันการเกิดโรคพิษสุรัขบ้าในช่วงฤดูร้อน​ ตลอดจนเป็นการควบคุม และลดการแพร่พันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ไม่ให้มีเพิ่มขึ้น 

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมค่าย สนุก KIDS ปิดเทอม ไปกับกองคลังแสง

เมื่อวันที่ 4 – 5 เม.ย. 62 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “ค่าย สนุก KIDS ปิดเทอม ไปกับกองคลังแสง 62“ สำหรับบุตรหลานกำลังพล คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย  การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สื่อการเรียนรู้มิวเซี่ยมสยาม (MUSEUMSIAM) และการทำกิจกรรมนันทนาการ โดยทีมงาน Staff ของ คส.สพ.ทบ.  ในการจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนนั้น ทาง คส.สพ.ทบ. ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี มีกิจกรรมหมุนเวียนกันไปหลายรูปแบบ เช่น ค่ายกีฬา ค่ายภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกหลายอย่าง จนมาถึงปี 2562 นี้ เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นการทำงานศิลปะ และงานฝีมือ  กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สื่อการเรียนรู้  

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำบุตรหลานกำลังพลทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมนำบุตรหลานกำลังพลเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ตึกลูกเต๋า) จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในเรื่องต่างๆ ให้กับบุตรหลานของกำลังพลในช่วงปิดภาคเรียน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้เปิดให้กำลังพลที่มีบุตรหลาน ติดตามบุตรหลานไปด้วย เพื่อให้ได้ใช้เวลาในครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น เสริมสร้างสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความสำคัญ  

คส.สพ.ทบ. จัดการอบรมการดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

ระหว่างวันที่ 19 – 29 มี.ค. 62 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดอบรมการดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5 ให้กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณในพื้นที่ จว.ลบ. ตามนโยบายการช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น ของ ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกฝนให้กำลังพลทุกระดับของ คส.สพ.ทบ. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คลัง สป.5 ให้มีความรู้ความสามารถในการดับเพลิงในเบื้องต้น และยังสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง หรือเข้าร่วมเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุในพื้นที่ของหน่วยได้ และยังเป็นการฝึกปฏิบัติงานตามแผนเผชิญสถานการณ์ของหน่วยด้วย การฝึกดับเพลิงตามแผนเผชิญเหตุนี้ คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี สำหรับ นขต.คส.สพ.ทบ. ที่อยู่ในต่างจังหวัด ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ หน.คลังแสง เป็นผู้กำกับดูแลในการฝึก ส่วน นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลบ. จัดการฝึกเป็นภาพรวมร่วมกันใน นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ   การอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง และเทคนิคการดับเพลิงอย่างง่าย โดยเจ้าหน้าที่ ปภ.เทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ ร้อย.บร.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. การตรวจความพร้อมเครื่องมือ และรถดับเพลิง  […]

เอกสารอ่านสอบวัดความรู้นายทหารประทวน

เอกสารสำหรับอ่านประกอบการสอบวัดความรู้นายทหารประทวน วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดได้ตาม LINK   >>> ดาวโหลดเอกสารอ่านสอบวัดความรู้นายทหารประทวน <<< >> รายชื่อผู้สอบ <<

หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 ให้การต้อนรับคณะและเปลี่ยนความรู้การฝึกทหารใหม่

วันที่ 13 ธ.ค. 61 พ.อ. ปริญญา ยันตรปกรณ์ ผอ.กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. หัวหน้าชุดแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกทหารใหม่ กลุ่มที่ 2 นำหน่วยฝึกทหารใหม่ ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง และ หน่วยฝึกทหารใหม่ กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จว.ลบ. โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบ้านพัก

เมื่อวันพุธที่ 12 ธ.ค.61 ร.อ.วัชรินทร์ เพิ่มพูล หน.มว.คลัง สป.5 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดบ้านพักข้าราชการ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ  

หน.คลังแสง 2 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

  เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 พ.อ. สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 6 ร่วมกันพัฒนาในพื้นที่รอบหน่วย

เมื่อ 4 ธ.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนบริเวณหน้าหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

1 2 3 4 100