กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 พัฒนาพื้นที่แนวรั้วหน่วย

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวรั้วหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธีถวายสักการะและถวายพระพร

เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61 กำลังพลข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ คลังแสง 3  คส.สพ.ทบ. ร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา และร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พัฒนาวัดศรีคิรินทร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดศรีคิรินทร อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพร

วันที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพล คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.จำนวน 255 นาย ร่วมพิธีฯ

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สโมสรกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ตักบาตรทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ 26 ก.ค. 61 กำลังพลและครอบครัว คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันทำบุญตักบาตรและจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ร้อย.บร.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.    

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศให้กำลังพล

วันที่ 26 ก.ค. 61 ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศให้กำลังพล คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

คลังแสง 4 ตรวจสอบยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมช่วงวันหยุดราชการ

เมื่อ 26 ก.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ช่วงวันอาสฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ้งเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน โดยมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้กำลังพล ฯ มีความชำนาญและมีความพร้อม  

คลังแสง 1 นำกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 26 ก.ค.61 คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณด้านหน้าหน่วยงาน สถานที่ราชการ และชุมชนที่พักอาศัย

คลังแสง 5 นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดเขาน้อยคงคาราม

เมื่อ 25 ก.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คลังแสง 5 ฯ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์วัดเขาน้อยคงคาราม บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

1 2 3 4 97