ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 12 พ.ย. 61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรของ คส.สพ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องทำงาน ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 0900 น. พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/61 และ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ณ บริเวณสนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พันเอก สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม การดำเนินการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อดูความเป็นอยู่ การดูแลและการใช้ชีวิตของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 2/61

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลตักบาตร เนื่องในวันตักบาตรเทโว

วันที่ 25 ต.ค. 61 พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง.ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี

คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. นำกำลังพลพัฒนา และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 พ.อ. พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ.  พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ นำและกำลังพลจิตอาสา คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป และพัฒนาวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กำลังพล คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อ 120930 ต.ค.61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน 80 นาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในอำเภอปากช่อง โดยมีนายอำเภอปากช่องเป็นประธาน ณ กสษ.2 กส.ทบ.   

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดบางปราบ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

กิจกรรมปลูกปอเทืองของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.

                สืบเนื่องจาก ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. สนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก 5 ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยให้ นขต.ทบ.ได้ร่วมกิจกรรมปลูกดอกปอเทืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงวันดินโลก (5 ธันวาคม 2561)                 การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดำเนินการปลูกเพื่อเป็นการบำรุงดิน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยให้ดำเนินการในห้วงต้นเดือน ต.ค. 61 เพื่อให้ออกดอกในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. 61 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก   พื้นที่ จว.ลพบุรี (ดำเนินการโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) พื้นที่ จว.นครสวรรค์ ดำเนินการโดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. […]

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวโพดคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

ในห้วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 61 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดของหน่วย พื้นที่ 2 ไร่ ในพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ของหน่วย โดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 เข้าดำเนินการหว่าน หลังจากว่างเว้นจากการฝึก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทหารใหม่ฝึกวิชาชีพทางด้านการเกษตรให้ทหารใหม่ ในวันที่ 19 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้นำคณะแม่บ้านกำลังพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เข้าทำการเก็บเกี่ยวข้าวโพด และนำมาจำหน่ายให้กำลังพลในพื้นที่ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ราคาถูก

จก.สพ.ทบ. นำคณะแม่บ้าน สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61 พล.ท. ศักดา ศิริรัตน์ จก.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมบุตรผู้มีความต้องการพิเศษ ณ บ้านพักทหารสรรพาวุธ คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา โดยมี ผอ.คส.สพ.ทบ. , หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร และจนท. ทางการแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี ร่วมให้การต้อนรับ    

1 2 3 4 99