คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 9 ส.ค.61 พ.อ. ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี นำ คณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สโมสร นายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 8 ส.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บก.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ

คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. จัดการทดสอบร่างกายกำลังพลประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ร้อย.บร.คลังแสง4 คส.สพ.ทบ. ตามระเบียบ ทบ.

ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมนำกำลังพล และแม่บ้าน คส.สพ.ทบ. เต้นบาสโลบ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. เพื่อออกกำลังกายพัฒนาสมอง และร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

จิตอาสาคลังแสง 4 พัฒนาพื้นที่วัดหนองคูเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 1 ส.ค. 61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่วัดหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดชุดสนับสนุนการตรวจสถานที่ประทับ

วันที่ 25 ก.ค.61 ชุดเวรเตรียมพร้อมฯ ผตท.คส.สพ.ทบ. โดยมี ร.อ.อำนาจ สูตรสุข เป็น หน.ชุดฯ พร้อม จนท.รวม 6 นาย ถวายความปลอดภัยแด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี

กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 พัฒนาพื้นที่แนวรั้วหน่วย

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวรั้วหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธีถวายสักการะและถวายพระพร

เมื่อวันพุธที่ 25 ก.ค.61 กำลังพลข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ คลังแสง 3  คส.สพ.ทบ. ร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา และร่วมเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พัฒนาวัดศรีคิรินทร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดศรีคิรินทร อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพร

วันที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพล คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.จำนวน 255 นาย ร่วมพิธีฯ

1 2 3 4 97