ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ รพ.อปร. ในการตรวจแนะนำเรื่องโรคลมร้อน

วันที่ 4 พ.ค. 61 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในการนำคณะเข้าตรวจแนะนำเรื่องโรคลมร้อน หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องประชุม คส.สพ.ทบ.

พิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ปี 2561 (ผลัด 1/59)

วันที่ 27 เม.ย. 61 คลังแสง 2 และ 4 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธีอำลาหน่วยและชีวิตทหารกองประจำการ ให้กับทหารที่ปลดประจำการห้วง เม.ย. 61 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธาน และมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบใบประกาศให้ทหารกองประจำการ

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “สนุก KIDS ปิดเทอมกับ กองคลังแสง”

ระหว่างวันที่ 25 – 26 เม.ย. 61 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรม “สนุก KIDS ปิดเทอมกับ กองคลังแสง” เพื่อให้บุตรหลานกำลังพล อายุระหว่าง 9 – 11 ปี ได้เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ควบคู่นันทนาการในที่ตั้ง ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. และกิจกรรมนอกที่ตั้งหน่วยได้แก่การทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในพระนารายณ์ราชนิเวศ (วังสมเด็จพระนารายณ์) จ.ลพบรี กิจกรรม Walk Rally ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยในการนี้ คุณนิธินาฎ เนตรเจริญ (ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. ประธานชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ.) และ คุณอเณชา พรมทะ  (ภริยา หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.) ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมเป็น Staff ในการดูแลบุตรหลานกำลังพล และให้การสนับสนุนของรางวัลตลอดการจัดกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานกำลังพล โดยในทุกๆ ช่วงปิดภาคเรียน ผอ.คส.สพ.ทบ. จะกรุณามอบหมายให้กำลังพลร่วมกันคิดกิจกรรมสำหรับให้บุตรหลานของกำลังพลได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง […]

คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ จว.ลบ.

วันนี้ (9 เม.ย. 61) เวลา 0900 ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตร ของ คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ จว.ลบ. ได้แก่ พล.ท.จรัญ พันธุนนท์ และ  พล.ต.บำเรอ ดียวดยิ่ง อดีต ผอ.คส.สพ.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพตามประเพณีไทย และเป็นการขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชาที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว  

คลังเเสง 6 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์เเละซักซ้อมตามเเผนเผชิญเหตุ

เมื่อ 2 เม.ย. 61 คลังเเสง 6 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์เเละซักซ้อมตามเเผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

คลังแสง 3 จัดอบรมกำลังพลเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คลัง และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 0900 – 1100 คลังแสง 3 ฯ อบรมกำลังพล เรื่องความปลอดภัยการเข้าดับเพลิงในพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 อันตรายและการปฎิบัติระยะปลอดภัยตามสัญญาลักษณ์เพลิง การปฎิบัติและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เวลา 1110 – 1200 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณนอกพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 เมื่อเกิดเหตุ เวร รปภ.ป้อม 2 แจ้งพบกลุ่มควัน น.เวรฯ สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ร้อยบริการฯ เข้าระงับเหตุขั้นต้น รถดับเพลิง 2 คัน พร้อมรถน้ำ 1 คัน เข้าดับเพลิงโดยใช้รถน้ำพ่วงต่อน้ำเติมให้รถดับเพลิง และรถ FTS จำนวน 2 คัน นำกำลังพลเข้าร่วมดับเพลิง เวลา 1330 ซักซ้อมการดับเพลิง เกิดในพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 คลัง 53 เก็บ สป.5 เสื่อมสภาพ […]

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และซ้อมดับเพลิง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61 เวลา 0845 – 1100 คลังแสง 5 ฯ อบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วย ตามแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ของหน่วย พื้นที่ภายในหน่วย และ คลังเก็บ สป.ต่างๆ การปฎิบัติและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เวลา 1110 – 1200 ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณนอกพื้นที่คลังเก็บรักษา สป.5 โดยได้รับแจ้ง มว.คลัง สป.5 ตรวจพบกลุ่มควันและกลายเป็นเพลิงบริเวณ แนวรั้ว หน้า มว.คลัง สป.5 ซึ่งติดกับ พัน.สท.ฯ ชุดดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง จนเพลิงสงบเรียบร้อย และได้ทำการซักซ้อมเหตุเพลิงไหม้คลัง สป.5 เมื่อเกิดเหตุ เวร รปภ.ป้อม 1 แจ้งพบกลุ่มควัน น.เวรฯ สั่งการให้ชุดดับเพลิงฯ เข้าระงับเหตุขั้นต้น รถดับเพลิง 2 คัน พร้อมรถน้ำ 1 คัน เข้าดับเพลิงโดยใช้รถน้ำพ่วงต่อน้ำเติมให้รถดับเพลิง และ […]

หน.คลังแสง 4 นำกำลังพล มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อน

เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. พร้อมกำลังพล เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการประดับยศให้กำลังพล

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. ในการประดับยศให้ ร.ท.นฤพล ประจันตเสน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๑ คส.สพ.ทบ. ทำการฝึกการซ้อมแผนเผชิญเหตุและซ้อมดับเพลิง กับ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ประกอบด้วย คลังแสง ๒ คส.สพ.ทบ. คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. โดยมีมอบหมายให้ คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแผน และดำเนินการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้น 

1 2 3 4 91