ผตท.คส.สพ.ทบ. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.61 ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ผตท.คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ คส.สพ.ทบ. และ ผตท.คส.สพ.ทบ. ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี และเป็นประธานในการทำพิธีสงฆ์ด้วย  

คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปณาหน่วย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสงที่ 1 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลร่วมกันกระทำพิธีบูชาพระรัตนตรัย และบวงสรวงสิ่งศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยมี พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผู้บังคับบัญชาตลอดจนข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.รัตนมงคล เอี่ยมสะอาด อาจารย์ รร.สพ.สพ.ทบ. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงาน และเป็นฐานความรู้ (Knowledge Base) ของ สพ.ทบ. ตามนโยบายการใช้ KM เพื่อจัดการความรู้ของ ทบ. โดยมีกำลังพลจาก นขต.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ลพบุรี ร่วมรับฟังเพื่อขยายผลในหน่วยงาน

ผตท.คส.สพ.ทบ. จัดชุดสนับสนุนการเก็บกู้วัตถุระเบิด

วันที่ 7 ส.ค.61 ชุดเวรเตรียม ผตท.คส.สพ.ทบ.โดยมี พ.ต.อนันท์ วรรณโก เป็น หน.ชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ไปเก็บกู้ ลย./ค.120 มม.ฟร. ที่ด้านนอกในการฝึกภาคหมู่ตอน หมวด ของ หน่วย ม.4 รอ. ที่บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปัญจศรีด้วยแนววิถีธรรม”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. โดย ชมรมแม่บ้าน คส.สพ.ทบ.  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สุขภาพดีกับปััญจศรีด้วยแนววิถีธรรม” ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. เพื่อแนะนำการรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพัตรา (บุญประครอง) ชั้นสุวรรณ์ ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 9 ส.ค.61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า และลงนามถวายพระพร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 6 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินี

เมื่อ 9 ส.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 86 พรรษา ณ กองร้อยบริการ คลังแสง 6

คส.สพ.ทบ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 9 ส.ค.61 พ.อ. ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี นำ คณะนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สโมสร นายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 8 ส.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บก.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ

คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลประจำปี

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. จัดการทดสอบร่างกายกำลังพลประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ร้อย.บร.คลังแสง4 คส.สพ.ทบ. ตามระเบียบ ทบ.

1 2 3 4 5 99