คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดเขาพระงาม

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และ นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณเข้าร่วมพัฒนาวัดเขาพระงาม เนื่องในวันมาฆบูชา

ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนในการศึกษาดูงานคลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

วันที่ ๕ มี.ค.๖๑ (เวลา ๐๘๓๐ – ๑๑๐๐) รร.กบ.ทบ. ได้นำคณะ นทน. หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๖๐ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๗ นาย นำโดย พ.อ.สุเอซ อมาตยกุล รอง ผบ.รร.กบ.ทบ. มาศึกษา – ดูงาน ด้านการส่งกำลังบำรุง ณ คลังแสง ๕ คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมให้การต้อนรับ

คส.สพ.ทบ. ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และคลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่คลัง สป.5 ในพื้นที่ลพบุรี ร่วมกัน ตามนโยบายการพึ่งพาตนเองเบื้องต้นในเรื่องการกู้ภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่คลัง สป.5 ของ ผอ.คส.สพ.ทบ. ที่ประสงค์ให้ นขต.คส.สพ.ทบ. มีแผนในการเผชิญเหตุที่สามารถช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหา ระงับเหตุในเบื้องต้นได้ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนสามารถเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้  ในส่วนของพื้นที่ จว.ลบ. ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบหมายให้ คลังแสง 2 และคลังแสง 4 จัดทำแผนเผชิญเหตุ และทำการฝึกร่วม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และ พ.อ.ไพศาล หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาเข้าร่วมสั่งการณ์ ในการฝึกแผนกปฏิบัติการร่วมด้วย

คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ฝึกการดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ

ตามที่ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการณ์ให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกการดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ หลังจบการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้กำลังพลของ คส.สพ.ทบ. ทุกคนสามารถที่จะสามารถดับเพลิง หรือเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ ในกรณ๊เกิดเหตุฉุกเฉินนั้น  วันที่ 29 ม.ค. 61 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการฝึกการดับเพลิงตามนโยายดับกล่าว โดยมี พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธาน และร่วมสังเกตุการณ์การฝึก ณ ร้อย บร.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลที่ผ่านการฝึกหลักสูตรดับเพลิงกู้ภัย และกำลังพลที่รับการฝึกจากการอบรมดับเพลิงรุ่นที่ 1 เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงและเป็นครูฝึก

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ

ตามนโยบายของ ผอ.คส.สพ.ทบ. ที่ให้กำลังพลทุกคนใน คส.สพ.ทบ. สามารถที่จะดำเนินการปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นได้ หรือสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการดับเพลิง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่หน่วย โดยมอบหมายให้ทุก นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกการดับเพลิงให้ทหารกองประจำการ และกำลังพล  วันที่ 29 ม.ค. 61 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ในพื้นที่คลัง สป.5 โดยมี พ.อศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการฝึก และร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ในการนี้มีกำลังพลทหารใหม่ เข้ารับการฝึกจำนวน 84 นาย     

หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่ทุพพลภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือพร้อมของใช้อุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ

คลังแสง 6 จัดกำลังพลเข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย และได้จัดการแสดงสาธิตก่อนเวลาของหน่วย ทลร.สพ.ทบ. ณ กรมการทหารช่าง จว.ราชบุรี

เมื่อ 18 ม.ค.61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.ได้จัดกำลังพล 1 กองร้อย เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย และได้จัดการแสดงสาธิตก่อนเวลาของหน่วย ทลร.สพ.ทบ. ณ กรมการทหารช่าง จว.ราชบุรี

คส.สพ.ทบ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเก็บรักษา สป.5

เมื่อวันที่ 15-17 ม.ค. 61 คส.สพ.ทบ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเก็บรักษา สป.5 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลเหล่า สพ. จากทุกหน่วย เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และปัญหาในการดำเนินงานเรื่องการเก็บรักษา สป.5 โดยมี ผอ.คส.สพ.ทบ. รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. หน.ผตท.คส.สพ.ทบ. หน.ตอนควบคุม สป.5 คส.สพ.ทบ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระครูวิมลสมณวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน

วันที่ 17 ม.ค. 61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี ณ วัดเกริ่นกฐิน จว.ลพบุรี  

1 2 3 4 5 91