ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 6 ธ.ค.61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศ พ.ท.อาทิดย์ เข็มทิศ ประจำแผนก คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ณ ห้องผู้อำนวยการ คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 พัฒนาวัดบางปราบ

เมื่อ 4 ธ.ค.61 กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้ร่วมกันพัฒนาวัดบางปราบ อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 1 ร่วมบริจาคสิ่งของ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยนำกำลังพลจิตอาสา และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมกันปันน้ำใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กๆ กำพร้า ยากจน และด้อยโอกาส ณ สำนักสงฆ์ถ้ำภูผาธรรมเจริญสุข อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี หลวงพ่อครูบาวรรณชัย ญาณวโร ให้การต้อนรับ

คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดทุ่งสิงโต จ.ลพบุรี

  วันที่ 4 พ.ย. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณนิธินาถ เนตรเจริญ ภริยา นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี พร้อมกันนี้ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ตั้งโรงทานเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาทำบุญได้ร่วมรับประทาน ณ วัดทุ่งสิงห์โต ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

พิธีรับส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาคลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 9 พ.ย. 61 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีรับส่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ระหว่าง พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ และ พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ ณ พื้นที่รวมพล คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. โดยมีกำลังพลคลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. เข้าร่วมในพิธี

หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศกำลังพล

วันที่ 13 พ.ย. 61 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน ให้กับกำลังพลที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 12 พ.ย. 61 พ.อ. (พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรของ คส.สพ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องทำงาน ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 เวลา 0900 น. พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/61 และ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ณ บริเวณสนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 พันเอก สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ผู้อำนวยการฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม การดำเนินการฝึกทหารใหม่ ของหน่วยฝึกทหารใหม่คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อดูความเป็นอยู่ การดูแลและการใช้ชีวิตของทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึก ผลัดที่ 2/61

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลตักบาตร เนื่องในวันตักบาตรเทโว

วันที่ 25 ต.ค. 61 พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง.ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี

1 2 3 4 5 100