คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ.จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ และกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖๙ ยูนิต ( ๒๔,๑๕๐ CC )  

คลังแสง 5 ส่งมอบบ้านให้ ด.ญ.ปาริตา ดอนสระน้อย

เมื่อ 25 ก.ค.61 เวลา 1600 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาคลังแสง 5 ส่งมอบบ้านให้กับ ด.ญ.ปาริตา ดอนสระน้อย อายุ 10 ปี นักเรียน ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 4 บ้านซับพลู ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยกิจกรรมจิตอาสาคลังแสง 5 สร้างบ้านให้เด็กด้อยโอกาส โดยดำเนินการสร้างตั้งแต่เดือน ธ.ค.60 – ก.ค.61

คลังแสง 6 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 23 ก.ค. 61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด จว.ราชบุรี ในกิจกรรม เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ร้อย บร. คลังแสง6 ฯ

กำลังพล จิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พัฒนาพื้นที่บ้านพัก

วันที่ 18-19 ก.ค. 61 กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำโดย พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพัฒนา และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บ้านพัก และอาคารสำนักงาน ให้น่าอยู่ น่าทำงาน และให้เกิดความสะดวกกับกำลังพล และผู้พักอาศัยในพื้นที่บ้านพัก

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 4 ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักกำลังพล

เมื่อ 18 ก.ค. 61 พ.อ. กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และปรับภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ บ้านพักทหารสรรพาวุธ ของหน่วย คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ให้มีความสะอาด และปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 

กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. พัฒนาพื้นที่บ้านพัก

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 1300 – 1630 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณ ชุมชนบ้้านพัก คลังแสง 3 ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันที่ 19 ก.ค. 61 พ.อ.(พ) พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศ ร.ท.สมหมาย ผ่องแผ้ว นายทหารชำนาญงาน คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ณ ห้อง ผอ.คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และนายทหารสัญญาบัตร เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

หน.คลังแสง 4 เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพล

วันที่ 19 ก.ค. 61 พ.อ. กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศนายทหารประทวน สังกัด คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้อง ประชุมคลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยมี นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนเข้าร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดงความยินดี

คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทอ.

วันที่ 19 ก.ค.61 คส.สพ.ทบ.ให้การต้อนรับ นักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่15(อีโอดี สพ.ทอ.) จำนวน 40 นาย เข้าศึกษาดูงาน โดยมี พ.อ.ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. และ หน.นขต.คส.สพ.ทบ.(พื้นที่ จว.ลพบุรี) ร่วมให้การต้อนรับ 

ผตท.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงทะเบียนสมัครจิตอาสา

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 พ.ท.สมศกดิ์ สุทธิศักดิ์ หน.ผตท.คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพล ผตท.คส.สพ.ทบ. ร่วมสมัครจิตอาสา ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

1 2 3 4 5 97