กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2559 (จำนวน 8 อัตรา)

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๘ อัตรา (ชาย ๖, หญิง ๒) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้.- ๑. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จํานวน ๔ อัตรา (ชาย ๒ , หญิง ๒) ตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๓๐) จํานวน ๑ อัตรา (ชาย) ตําแหน่ง เสมียน (ชกท.๗๑๐) จํานวน ๑ อัตรา (ทหารกองหนุน) ตําแหน่ง พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) จํานวน ๑ อัตรา (ทหารกองหนุน) ตําแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) จํานวน […]

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เยี่ยมภรรยากำลังพลที่ทุพพลภาพ

  วันที่ 21 ม.ค. 59 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รองผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการกองคลังแสง กีมสรรพาวุธทหารบก เดินทางไปเยี่ยมภรรยาของ ร.อ.ทรงยศ แก้วกิริยา นายทหารตรวจสภาพ ผตท.คส.สพ.ทบ. ซึ่งเจ็บป่วยทุพพลภาพ ณ บ้านพักข้าราชการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี พ.ท.สมศักดิ์ สุทธิศักดิ์ หน.ผตท.คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารสัญญาบัตร ผตท.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ

ยศ.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (นนส.ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

ทบ. มอบหมายให้ ยศ.ทบ. ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (นนส.ทบ.) จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษาณ รร.นส.ทบ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษาที่ รร.ร.ศร. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การรับสมัคร บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุ 18-22 ปี บริบูรณ์ ทหารกองประจำการทุกผลัด อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร), อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของ ทบ. อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2558

วันที่ 20 ม.ค. 59 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2558 ณ อาคารโรงยิม คส.สพ.ทบ. โดยในพิธีปิดกีฬาในครั้งนี้ได้มีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาชนิดต่างๆ  ที่ได้ทำการแข่งขันมาจนถึงปิดการแข่งขันให้ทุกสี ทุกทีม จากนั้นผู้อำนวยการ ได้มอบโอวาทแก่กำลังพลผู้เข้าร่วมในพิธี และกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558 ตามลำดับ ผู้ดูแลเว็บไซต์ : หมู่แม็ค หางปลาทู ออนไลน์

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 287 อัตรา พนักงานราชการ จำนวน 271 อัตรา กลุ่มงานบริการ พนักงานบริการ จำนวน 19 อัตรา พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 25 อัตรา ลูกมือช่าง จำนวน 17 อัตรา พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา พนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา พนักงานพัสดุ จำนวน 10 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา ช่างสี จำนวน 1 อัตรา ช่างโลหะ จำนวน 2 อัตรา ช่างยางและพลาสติกส์  จำนวน 1 อัตรา ช่างสรรพาวุธ จำนวน […]

คุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภริยา พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ.2 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 16 ม.ค. 59 เวลา 0900 คุณนิธินาฏ เนตรเจริญ ภริยา ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ ผ.2 คส.สพ.ทบ. และกำลังพล ผ.2 คส.สพ.ทบ. โดยมี ร.ต.สมหมาย ผ่องแผ้ว จ.ส.อ.วัชรินทร์ พวงมาลัย จ.ส.อ.วัลลภ วิริยะ และ คุณไพรินทร์ แสนรักษ์ ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ : หมู่แม็ค หางปลาทู ออนไลน์

คส.สพ.ทบ. จัดงานทำบุญ และเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 15 มกราคม 2559 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 กิจกรรมประกอบด้วย ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การสวดเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในกองคลังแสง หน่วยขึ้นตรงร่วมบริเวณ และช่วงเย็นเวลา 1800 เป็นต้นไปเป็นการจัดเลี้ยงปีใหม่ และจับฉลากรางวัล การกล่าวอวยพรปีใหม่แก่กำลังพลและครอบครัว โดย พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก การเต้นรำวงย้อนยุค สร้างความสนุกสนานให้กำลังพล และครอบครัว เป็นต้น

ผ.4 คส.สพ.ทบ. จัดงานทำบุญและเลี้ยงปีใหม่ 2559

  วันที่ 14 ม.ค. 59 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.ผ.4 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล ผ.4 คส.สพ.ทบ. ทำบุญเลี้ยงพระ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หน่วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นในช่วงเย็น มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จับฉลากปีใหม่ สร้างความสุข สนุกสนานให้กำลังพล หลังจากที่ได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยมาในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รองผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในงานเลี้ยงปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย ผู้ดูแลเว็บไซต์ : หมู่แม็ค หางปลาทู ออนไลน์

ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมงามฌาปณกิจศพ จ.ส.อ.สมบัติ เมืองสว่าง ณ วัดศรัทธาภิรม (วัดใหม่) จว.สิงห์บุรี

วันที่ 14 ม.ค. 59 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลร่วมงารฌาปณกิจศพ จ.ส.อ.สมบัติ เมืองสว่าง กำลังพล คส.สพ.ทบ. ณ วัดศรัทธาภิรม (วัดใหม่) จังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณภาพจาก พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ครับ ^_^ ผู้ดูแลเว็บไซต์ : หมู่แม็ค หางปลาทู ออนไลน์

กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมงานวันสถาปนากองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ปีที่ 58

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และ พันเอกณัฐพร ขวัญแย้ม รองผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. เดินทางไปร่วมในงานวันสถาปนากองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ปีที่ 58 จังหวัดสระบุรี   ขอบคุณภาพ จาก พ.อ.ณัฐพร  ขวัญแย้ม รอง ผอ คส.สพ.ทบ. ครับ

1 89 90 91 92 93 97