กรมการสัตว์ทหารบกรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ปี 2559

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 27 อัตรา (เพศชาย/หญิง) อายุ 18 – 40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/113

ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ”

ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กำลังพลกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ในเรื่องของยุทธศาสตร์ประชารัฐ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ => Download <= 60 สร้างความเข้าใจ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ครั้งที่ 2 ปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นำคณะผู้บริหารเทศบาลเขาพระงามอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการกองคลังแสง

วันที่ 13 มกราคม 2559 นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพระงาม นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาบตำบลเขาพระงาม อวยพรแด่ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ห้องประชุมกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ขอบคุณภาพจาก พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม (รอง ผอ.คส.สพ.ทบ.)

ผ.3 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีมอบเงินสินไหมทดแทน

วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๙ พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.ผ.๓ คส.สพ.ทบ. รับเงินสินไหมทดแทนจากตัวแทนไทยประกันชีวิต พร้อมมอบให้กับนายปิยพงษ์ สุวรรณรัตน์ ทายาทนายสมชาย สุวรรณรัตน์ ณ ห้องประชุม ผ.๓ คส.สพ.ทบ.  

หน.ผ.๓ คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ผลัด ๒/๕๘

วันที่ ๑๒ ม.ค.๕๙ พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.ผ.๓ คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ผลัด ๒/๕๘ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ผ.๓ คส.สพ.ทบ.  

ผ.2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีปิดการฝึก และมอบหมวกทหารใหม่

วันที่ 11 ม.ค. 59 พ.อ.วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์ หน.ผ.2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ และมอบหมวก ผลัดที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม ผ.2 คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหาร ผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 1/2558 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผ.4 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีปิดการฝึกทหารใหม่

วันที่ 11 ม.ค. 59 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.ผ.4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ผ.4 คส.สพ.ทบ. ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้เดินทางมาร่วมชมการแสดงของทหารใหม่พร้อมการสาธิตการฝึกสุนัขทหารให้ญาติทหารใหม่ได้รับชมก่อนรับกลับบ้าน

กองทุนชุมชนทหาร ผ.2 คส.สพ.ทบ. จัดซื้อเก้าอี้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

วันที่ 11 ม.ค. 59 ร.ต.กมล เพิ่มพูล ประธานกองทุนชุมชนทหาร ผ.2 คส.สพ.ทบ. นำคณะกรรมการกองทุนชุมชนทหาร ผ.2 คส.สพ.ทบ. มอบเก้าอี้ ซึ่งได้รับจากการจัดสรรเงินสาธารณะประโยชน์ ประจำปี 2558 สำหรับใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในหน่วย แด่ ผ.2 คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์ หน.ผ.2 คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบ

1 91 92 93 94 95 98