ผ.2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 7 ม.ค. 59 พ.อ.วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์ หน.ผ.2 คส.สพ.ทบ. และภรรยา นำกำลังพล ผ.2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ณ บริเวณพื้นที่รวมพล หน้าอาคารกองบังคับการ ผ.2 คส.สพ.ทบ. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นตัวแทนรับมอบจักรยาน

วันที่ 6 ม.ค. 59 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นตัวแทนรับมอบจักรยาน จากโครงการบัวสันเทียะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก คส.สพ.ทบ. ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ม.ค. 59 ณ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

คส.สพ.ทบ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการเข้าสัมมนาผู้ฝึกทหารใหม่

วันที่ 6 ม.ค. 59 คส.สพ.ทบ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการเข้าสัมมนาผู้ฝึกทหารใหม่ ณ ห้องประชุม คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รองผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธาน และดำเนินการประชุม

พล.ต.ชาญชลิต พนมสารนรินทร์ รอง จก.สพ.ทบ. (2) และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย คส.สพ.ทบ. จว.ลพบุรี

วันที่ 5 ม.ค. 59 พล.ตชาญชลิต พนมสารนรินทร์ รอง จก.สพ.ทบ. (2) และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของ คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. ในพื้นที่ จว.ลพบุรี

ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมภรรยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ ผ.5 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 59 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมภรรยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงบริการปีใหม่ ร้านค้าสวัสดิการ ห้องร้านค้าชมรมแม่บ้าน สพ.ทบ. ณ ผ.5 คส.สพ.ทบ. อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้เดินทางสัญจรไปมา และแวะมาใช้บริการจุดบริการประชาชน โดยมี พ.อ.ศาสตา พรมทะ หน.ผ.5 คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ  

หน.ผ.4 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 59 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หัวหน้าแผนกที่ 4 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเดินทางไกลของทหารใหม่ และมอบอาหารว่างให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ สนามยิงทดสอบเขาพุคา ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ผ.5 คส.สพ.ทบ. ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผ 5 คส.สพ.ทบ. อ ปากช่อง จ นครราชสีมา จัดตั้งจุดบริการประชาชน ปฐมพยาบาล จุดตรวจสภาพรถ และจุดพักพร้อมห้องนอนสำหรับประชาชน พร้อมให้บริการ ห้วงปีใหม่นี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไปครับ ภาพจาก เฟสบุ๊ค : โจ้ สะพานอิฐ

1 95 96 97 98 99