ผ.2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีปิดการฝึก และมอบหมวกทหารใหม่

วันที่ 11 ม.ค. 59 พ.อ.วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์ หน.ผ.2 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ และมอบหมวก ผลัดที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม ผ.2 คส.สพ.ทบ. โดยมีคณะนายทหาร ผู้ฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ผลัดที่ 1/2558 เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผ.4 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีปิดการฝึกทหารใหม่

วันที่ 11 ม.ค. 59 พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.ผ.4 คส.สพ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ผ.4 คส.สพ.ทบ. ในการนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้เดินทางมาร่วมชมการแสดงของทหารใหม่พร้อมการสาธิตการฝึกสุนัขทหารให้ญาติทหารใหม่ได้รับชมก่อนรับกลับบ้าน

กองทุนชุมชนทหาร ผ.2 คส.สพ.ทบ. จัดซื้อเก้าอี้เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

วันที่ 11 ม.ค. 59 ร.ต.กมล เพิ่มพูล ประธานกองทุนชุมชนทหาร ผ.2 คส.สพ.ทบ. นำคณะกรรมการกองทุนชุมชนทหาร ผ.2 คส.สพ.ทบ. มอบเก้าอี้ ซึ่งได้รับจากการจัดสรรเงินสาธารณะประโยชน์ ประจำปี 2558 สำหรับใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในหน่วย แด่ ผ.2 คส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ.วิโรจน์ ทรัพย์สัตย์ หน.ผ.2 คส.สพ.ทบ. และคณะนายทหารสัญญาบัตร เป็นผู้รับมอบ

1 95 96 97 98 99 102