ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผ.2 และ ผ.4 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 58 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผ.2 และ ผ.4 คส.สพ.ทบ. ในโอกาสนี้ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเงินแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อใช้ดูแลทหารใหม่ในช่วงฝึกด้วย…

ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทร.

ข้าราชการ นักเรียนหลักสูตรสรรพาวุธชั้นสัญญาบัตร และนักเรียนหลักสูตรตรวจสภาพอมภัณฑ์ จำนวน 45 นาย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจซ่อมสรรพาวุธ และการเก็บรักษาสรรพาวุธ ณ คส.สพ.ทบ. เมื่อวันพุธที่ 16 ธ.ค.58 โดยมี น.อ.ปพน หาญไพบูลย์ ผอ.กวก.สพ.ทร. เป็น หน.คณะฯ

คส.สพ.ทบ. ร่วมกับ ศบบ. จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมปั่นในโครงการปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา คส.สพ.ทบ. ร่วมกับ ศบบ. จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมปั่นในโครงการปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) โดย พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ร่วมปั่นนำกำลังพลไปร่วมกิจกรรมจากหน้าอาคาร บก.คส.สพ.ทบ. ไปที่ลานพิธีในพื้นที่ ศบบ. และปั่นรอบพื้นที่ ศบบ. รวมระยะทางกว่า 10 กม. เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กำลังพล คส.สพ.ทบ.

พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.ผ.6 คส.สพ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กระทำพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.ผ.6 คส.สพ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กระทำพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และปฏิญาณตนเป็นข้าราชารที่ดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 3 ธ.ค.58

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558

วันที่ 3 ธ.ค. 2558 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ และกำลังพล คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี 2558 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

1 95 96 97