ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทร.

ข้าราชการ นักเรียนหลักสูตรสรรพาวุธชั้นสัญญาบัตร และนักเรียนหลักสูตรตรวจสภาพอมภัณฑ์ จำนวน 45 นาย ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการตรวจซ่อมสรรพาวุธ และการเก็บรักษาสรรพาวุธ ณ คส.สพ.ทบ. เมื่อวันพุธที่ 16 ธ.ค.58 โดยมี น.อ.ปพน หาญไพบูลย์ ผอ.กวก.สพ.ทร. เป็น หน.คณะฯ

คส.สพ.ทบ. ร่วมกับ ศบบ. จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมปั่นในโครงการปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD)

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา คส.สพ.ทบ. ร่วมกับ ศบบ. จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมปั่นในโครงการปั่นเพื่อพ่อ (BIKE FOR DAD) โดย พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ ร่วมปั่นนำกำลังพลไปร่วมกิจกรรมจากหน้าอาคาร บก.คส.สพ.ทบ. ไปที่ลานพิธีในพื้นที่ ศบบ. และปั่นรอบพื้นที่ ศบบ. รวมระยะทางกว่า 10 กม. เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้กำลังพล คส.สพ.ทบ.

พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.ผ.6 คส.สพ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กระทำพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 58 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.ผ.6 คส.สพ.ทบ. นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กระทำพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และปฏิญาณตนเป็นข้าราชารที่ดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 3 ธ.ค.58

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2558

วันที่ 3 ธ.ค. 2558 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ และกำลังพล คส.สพ.ทบ. พื้นที่ลพบุรี กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีประจำปี 2558 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ.

1 97 98 99