คลังแสง 4 นำกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 11 ม.ค. 61 พ.อ.ไพศาล   เพ็ชรฤๅชา  หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ตามโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ ณ บก.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 4 นำกำลังพลร่วมบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคสิ่งของ และเงินทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ แก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง. อ.เมืองลพบุรี. จว.ลพบุรี

จุดบริการประชาชน คลังแสง 5 “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

ติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ เช้าวันที่ 3 ม.ค. 61 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ยังคงให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนมิตรภาพ เพื่อให้บริการ และช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการรับแจ้งเหตุต่างๆ โดยกำลังพลสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 60 เป็นต้นมา  โดยบริการต่างๆของ จุดบริการประชาชน ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ของ คลังแสง 5 ประกอบด้วย บริการซ่อม เปลี่ยนยาง ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น บริการห้องน้ำ ที่พัก บริการเครื่องดื่ม จุดพักรถ

หน.คลังแสง 6 มอบอาหารและเครื่องดื่มให้จุดบริการประชาชน

เมื่อ 31 ธ.ค. 60 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้เยี่ยมและมอบของอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลห้วยชินสีห์ จว.ราชบุรี

คลังแสง 3 สนับสนุนช่างของหน่วยเพื่อซ่อมแซมรถบัสที่เสียในระหว่างให้บริการ

วันที่ 30 ธ.ค. 60 จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ให้การสนับสนุนกำลังพลของหน่วยในการซ่อมรถประจำทาง (รถบัส) ที่เกิดเสียระหว่างการให้บริการประชาชน บริเวณช่วงหน้าหน่วย

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.จัดตั้งจุดบริการประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. จัดตั้งจุดบริการประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” และรับแจ้งเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่อกลับภูมิลำเนา บริเวณ หน้าหน่วย ถนนสายเอเซียขาล่อง หลัก กม.ที่ 320 – 321 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

คลังแสง 5 จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

คลังแสง 5 จัดตั้งจุดบริการประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” และรับแจ้งเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาเพื่อกลับภูมิลำเนาบริเวณริมถนนมิตรภาพ 

คลังแสง 6 จัดตั้งจุดบริการรับแจ้งเหตุ และบริการประชาชน

คลังแสง 6 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” และรับแจ้งเหตุเพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนเพชรเกษม เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ เส้นทางภาคใต้   Credit : FB: Vasin Trasakunvongchai

คลังแสง 4 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพัฒนาวัด

วันนี้ (๒๘ ธ.ค.๖๐) คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัดห้วยวัวตาย ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี   

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน้าหน่วย

วันอังคารที่ 26 ธ.ค.60 พ.อ.ธราพงษ์ โพธิดอกไม้ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาเขตสุขาภิบาลหน้าหน่วย และจัดกำลังพลร่วมจัดทำถนนลอดใต้สะพานถนนสายเอเชีย เพื่อลดอุบัติเหตุในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561

1 2 3