หน.คลังแสง 4 นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 16 ก.ค. 61 พ.อ.กฤษณ์ พูลศิลป์ หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บก.คส.สพ.ทบ.

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณอเนชา พรมทะ ภริยา นำกำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ผบร.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 ก.ค. 61 พ.ท.กานต์ระวี คูหาทอง หน.ผบร.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บก.คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 6 จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อ 12 ก.ค. 61 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ร้อย.บร.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 10 ก.ค. 61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บก.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลลงนามถวายพระพร

วันที่ 10 ก.ค. 61 พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยภรรยา นำกำลังพลคลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บก.คส.สพ.ทบ.