ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลปลูกดอกปอเทืองในพื้นที่ว่าง คส.สพ.ทบ.

  เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 60 พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คส.สพ.ทบ. หว่านเมล็ดดอกปอเทืองในพื้นที่ของ คส.สพ.ทบ. พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ตามโครงการปลูกดอกไม้ถวายพ่อ ของ คส.สพ.ทบ. เพื่อให้ผลิดอกในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อประชาชนชาวไทย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 24, 2017

หน.คลังแสง 1 นำกำลังพลปลูกต้นปอเทือง และดอกดาวเรือง

วันที่ 11 ส.ค. 60 พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสง 1 ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง และปอเทืองที่ได้รับจาก ผอ.คส.สพ.ทบ. ให้กำลังพลเพื่อดำเนินการปลูกบริเวณหน้าคลังแสงที่ 1

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 12, 2017

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. จัดพิธีปลูกดอกไม้ถวายพ่อ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. และภรรยา นำกำลังพลคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. กระทำพิธี “ปลูกดอกไม้ถวายพ่อ” ณ บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยข้างวัดเขาพระงาม ตรงข้ามประตูทางเข้าบ้านพักกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ออกดอก เบ่งบานทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในห้วง 25 – 29 ต.ค. 60 และในการนี้ พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมปลูกด้วย ซึ่งดอกไม้ที่ดำเนินการปลูกในวันนี้เป็นดอกทานตะวัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 30,000 เมล็ด คาดว่าใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 50 วัน จะเริ่มออกดอก แนวการปลูกเป็นระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ปลูกบริเวณทางที่มีประชาชนสัญจรผ่านไปมาเพื่อเวลาออกดอกจะได้เบ่งบานให้ประชาชนได้เห็นด้วย นอกจากนี้ พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. กล่าวในพิธีเปิดว่า “ตนรู้สึกมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มีโอกาสนำกำลังพลปลูกดอกไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช […]

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 12, 2017

กำลังพล บก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง และดอกไม้จันทร์

วันที่ 2 ส.ค. 60 กำลังพล แม่บ้าน บก.คส.สพ.ทบ. ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง เพื่อประดับในพื้นที่ของหน่วยในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) สำหรับมอบให้วัดวาอารามที่จัดพิธีในช่วงพระราชพิธี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายดอกไม้จัน โดยในการนี้ ผอ.คส.สพ.ทบ. และภรรยา ได้นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ และภรรยา ตรวจเยี่ยม และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้ดังกล่าว

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 2, 2017

กำลังพล คลังแสง 2 ร่วมทำดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) และประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 พันเอก พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วยคุณนิธินาฎ เนตรเจริญ ภรรยา นำ หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริวเวณและภรรยา เดินทางตรวจเยี่ยมและร่วมทำดอกไม้ประดิษฐ์ และดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) กับกลุ่มแม่บ้าน คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ณ ห้องประชุมคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ในส่วนของดอกไม้ที่ทำในวันนี้ประกอบด้วย ดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) ดอกดาวเรือง ดอกกระเจียว และดอกไม้อื่น   ในส่วนของดอกไม้ที่กลุ่มแม่บ้านคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ดำเนินการนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) กลุ่มแม่บ้านได้จัดทำตามคำสั่งของ ผอ.คส.สพ.ทบ. สำหรับนำไปมอบให้วัดต่างๆ ที่จัดงานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และดอกไม้ส่วนที่ 2 คือ ดอกไม้สีเหลืองสำหรับประดับในอาคารสถานที่ต่างๆ ของหน่วยในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 2, 2017

คส.สพ.ทบ. เตรียมการปลูกดอกปอเทือง

  วันที่ 24 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ดอกปอเทืองจาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในการปลูกในพื้นที่ของหน่วย จำนวน 30 กิโลกรัม (สามารถปลูกได้ถึง 6 ไร่)  สำหรับใช้ปลูกเพื่อให้ออกดอกถวายบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากปอเทืองมีดอกสีเหลือง ซึ่งตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ โดย คส.สพ.ทบ. จะดำเนินการปลูกและวางแผนให้ออกดอกทันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงปลายเดือน ตุลาคม 2560 ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก ปอเทืองออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกเป็นแบบราซีม บริเวณปลายยอดของกิ่ง แต่ละช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อย 8 -20 ดอก ดอกตูมมีสีเขียวอมเหลือง ดอกบานมีกลีบดอกสีเหลือง ประโยชน์ปอเทือง 1. ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย 2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย 3. ใช้ปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก และใบที่นำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน 4. […]

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2017

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ คลังแสง 2 ดำเนินการปลูกต้นทานตะวันบริเวณแนวรั้ว

  ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบหมายให้ คลังแสง 2 ดำเนินการปลูกต้นทานตะวัน และดอกดาวเรืองบริเวณแนวรั้วช่วงระหว่างวัดเขาพระงาม ยาวตลอดจนถึงทางเข้าบ้านพักข้าราชการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (บ้านทหารสรรพาวุธ) โดยวางแผนให้ออกดอกในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยปัจจุบันคลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการขุดทำแนวแปลงปลูกตลอดแนวดังข้างต้น ซึ่งเมล็ดพันธุ์ดอกทานตะวันได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 30,000 เมล็ด ส่วนดอกดาวเรืองอยู่ระหว่างการสั่งเพาะ โดยการปลูกทัั้งดอกดาวเรือง และทานตะวันจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือน ส.ค. 60  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2017

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์)

วันที่ 25 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการทำดอกไม้จัน (ดอกดารารัตน์) ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. โดยมอบหมายให้ น.ส.นุชจรี พันศร และ น.ส.สำรวย แสงโพธ์ กำลังพลจากคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการนี้ พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. ผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. และ พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้เกียรติพบปะกำลังพล และร่วมสังเกตุการณ์

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2017

คส.สพ.ทบ. อบรมการประดิษฐ์ดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชน และหน่วยงานของรัฐร่วมปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง เพื่อให้ออกดอกเบ่งบานช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  ในโอกาสนี้ พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ. จึงได้มีดำริให้ นขต.คส.สพ.ทบ. ดำเนินการปลูกดอกไม้สีเหลืองอาทิ ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน ดอกปอเทือง หรือประดิษฐ์ดอกไม้สีเหลือง เพื่อใช้ประดับในอาคารสำนักงานและบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยขอให้กำลังพลร่วมกันคิด หรือหาวิธีการในการประดิษฐ์ดอกไม้ และร่วมกันทำ โดยทาง คส.สพ.ทบ. สนับสนุนอุปกรณ์ และสถานที่ให้ พร้อมทั้งงบประมาณในการดำเนินการ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในวันนี้ ร.ท.สุชิน ปุ่นเจริญ นายทหารชำนาญงาน คส.สพ.ทบ. ได้นำเสนอวิธีการประดิษฐ์ดอกดาวเรืองจากผ้า ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร คส.สพ.ทบ. และมีกำลังพลจาก นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณร่วมชมการสาธิต เพื่อจะได้นำไปทดลองทำ และขยายผลต่อไป โดย ร.ท.สุชิน ปุ่นเจริญ เปิดเผยว่า “ได้หาวิธีทำจาก Youtube ซึ่งในตัวอย่างที่ดูเขาจะใช้กระดาษสาทำ จากนั้นจึงได้ทดลองประยุกต์ใช้ผ้าสีเหลืองทำ เพื่อให้เกิดความคงทน และสามารถอยู่กลางแจ้งได้ ผลออกมาค่อนข้างเหมือนดอกไม้จริงเมื่อจัดเข้าช่อ […]

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2017
1 2