ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดพนมวัน จว.ลบ.

วันพุธที่ 9 ส.ค. 60 พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดพนมวัน จว.ลบ. ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน จนถึงก่อนวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามนโยบายของ ผอ.คส.สพ.ทบ. วันพุธที่ 9 ส.ค. 60 พ.อ.นิธิชัย แสงทอง รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดพนมวัน จว.ลบ. ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน จนถึงก่อนวันแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ตามนโยบายของ ผอ.คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 12, 2017

ทำดีเพื่อแม่ : คลังแสง 4 นำกำลังพลพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 2 ส.ค. 60 คลังแสง 4 นำกำลังพลพัฒนาวัดห้วยวัวตาย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 2, 2017

ทำดีเพื่อแม่ : คลังแสง 1 นำกำลังพลร่วมพัฒนาวัดทุ่งสิงโต

วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 0900 กำลังพลคลังแสงที่ 1คส.สพ.ทบ.ทำการพัฒนาวัดทุ่งสิงห์โต จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนารถ ในโครงการทำดีเพื่อแม่ คส.สพ.ทบ. และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 27, 2017

ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดห้วยโป่ง จว.ลพบุรี

วันพุธ ที่ 19 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนา ทำความสะอาดวัดห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ทำดีเพื่อแม่ 2560” เพื่อทำสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ)

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 19, 2017

ทำดีเพื่อแม่ : คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดสัมพันธ์มิตร จว.ลพบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 60 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลพัฒนาวัดสัมพันธ์มิตร สามแยกหลุมข้าว จว.ลพบุรี ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีกำลังพล คส.สพ.ทบ. นายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 12, 2017

ทำดีเพื่อแม่ : Big Cleaning Day พื้นที่นอกอาคาร

วันพุธ ที่ 5 ก.ค. 60 กำลังพล คส.สพ.ทบ. พัฒนาสถานที่นอกอาคารสำนักงาน ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยกิจกรรมกำหนดให้ทุกวันพุธ ให้กำลังพลกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในเรื่องต่างๆ จนกว่าจะถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 5, 2017

ทำดีเพื่อแม่ : ผตท.คส.สพ.ทบ. จัด Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน

วันพุธ ที่ 28 มิ.ย. 60 ผตท.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลร่วมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (Big Cleaning Day) ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ 2560 คส.สพ.ทบ.

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 3, 2017
1 2