ทำดีเพื่อแม่ : คลังแสง 4 นำกำลังพลพัฒนาวัด

วันที่ 30 มิ.ย.60 พ. อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยกำลังพลร่วมใจพัฒนาวัดทุ่งสิงห์โต จว.ลพบุรี  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 3, 2017
1 2