กำลังพลจิตอาสา คส.สพ.ทบ. ร่วมกันทำความสะอาดสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

เมื่อ 18 กค 61 พ.อ. ปกฤษฎิ์ เครือเนตร รอง ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทน ผอ.คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เดินทางไปพัฒนาทำความสะอาดสถานสงเคเคราะห์คนชราบ้าลพบุรี ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ     

หน.คลังแสง 4 นำกำลังพลปลูกต้นพะยูง

เมื่อ 12 กค 61 เวลา 1100 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นพะยุงจำนวน 50 ต้น ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จว.ส.บ.   

หน.คลังแสง 1 นำกำลังพลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.พงษธร กำจัด หน.คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดทุ่งสิงโต จ.ลพบุรี ในโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คลังแสง 6 นำกำลังพลจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ 11 ก.ค. 61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.เเละชาวบ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 250 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชน ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.ศาสตรา พรมทะ หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วย คุณอเนชา พรมทะ ภริยา นำกำลังพลจิตอาสา คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คลังแสง 3 นำกำลังพลร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพุธ ที่ 11 ก.ค. 61 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี ร่วมกับ อำเภอพยุหะคีรี , รวท.อท.ศอพท. และ คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการ จว.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และ หน.คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ผู้บังคับหน่วยงานราชการในพื้นที่ นำกำลังพล คลังแสง 3 ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน

คลังแสง 4 นำกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 11 ม.ค. 61 พ.อ.ไพศาล   เพ็ชรฤๅชา  หน.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ตามโครงการเราทำดีด้วยหัวใจ ณ บก.คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

คลังแสง 4 นำกำลังพลร่วมบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ พ.อ.ไพศาล เพ็ชรฤๅชา หน.คลังแสง ๔ คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคสิ่งของ และเงินทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ แก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง. อ.เมืองลพบุรี. จว.ลพบุรี

จุดบริการประชาชน คลังแสง 5 “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”

ติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ เช้าวันที่ 3 ม.ค. 61 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ยังคงให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนมิตรภาพ เพื่อให้บริการ และช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนการรับแจ้งเหตุต่างๆ โดยกำลังพลสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 60 เป็นต้นมา  โดยบริการต่างๆของ จุดบริการประชาชน ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน ของ คลังแสง 5 ประกอบด้วย บริการซ่อม เปลี่ยนยาง ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น บริการห้องน้ำ ที่พัก บริการเครื่องดื่ม จุดพักรถ

หน.คลังแสง 6 มอบอาหารและเครื่องดื่มให้จุดบริการประชาชน

เมื่อ 31 ธ.ค. 60 พ.อ.องอาจ แสงจันทร์ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ได้เยี่ยมและมอบของอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลห้วยชินสีห์ จว.ราชบุรี

1 2 3