คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. นำกำลังพลพัฒนา และทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.61 พ.อ. พจน์พงษ์ เนตรเจริญ ผอ.คส.สพ.ทบ.  พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ นำและกำลังพลจิตอาสา คส.สพ.ทบ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 150 รูป และพัฒนาวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

October 17, 2018

กำลังพล คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อ 120930 ต.ค.61 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน 80 นาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในอำเภอปากช่อง โดยมีนายอำเภอปากช่องเป็นประธาน ณ กสษ.2 กส.ทบ.   

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

October 17, 2018

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพลทำบุญ และพัฒนาวัดถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด และเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดบางปราบ ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

October 17, 2018

จิตอาสาคลังแสง 4 พัฒนาพื้นที่วัดหนองคูเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อ 1 ส.ค. 61 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่วัดหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

August 1, 2018

กำลังพลจิตอาสาคลังแสง 3 พัฒนาพื้นที่แนวรั้วหน่วย

เมื่อวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณแนวรั้วหน้าหน่วยงานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 26, 2018

คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย พัฒนาวัดศรีคิรินทร

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 0900 – 1130 กำลังพลจิตอาสา คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณ วัดศรีคิรินทร อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 66 พรรษา

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 26, 2018

คลังแสง 1 นำกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 26 ก.ค.61 คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณด้านหน้าหน่วยงาน สถานที่ราชการ และชุมชนที่พักอาศัย

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 26, 2018

คลังแสง 5 นำกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดเขาน้อยคงคาราม

เมื่อ 25 ก.ค.61 เวลา 0900 พ.อ.อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล หน.คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. นำกำลังพล คลังแสง 5 ฯ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์วัดเขาน้อยคงคาราม บ้านเขาน้อย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2018

คลังแสง 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ คลังแสง ๓ คส.สพ.ทบ.จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ และกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖๙ ยูนิต ( ๒๔,๑๕๐ CC )  

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง

July 25, 2018
1 2 3 5